ArchiCLUB - najważniejsze informacje

ARCHICAD 23 BoxCzłonkami ArchiCLUBu mogą zostać posiadacze aktualnej pełnej komercyjnej wersji programu ARCHICAD. Członkowie ArchiCLUBu podpisują umowę abonamentową dotyczącą uaktualnień i podstawowych przywilejów. 

Płatności wynikające z umowy abonamentowej wnoszone są co kwartał i związane są z liczbą stanowisk ARCHICADa posiadanych przez członka ArchiCLUBu. Wynoszą one 690 zł netto kwartalnie na jedno stanowisko.


Pobierz wzór umowy w formacie PDF >

  

Członkostwo ArchiCLUB daje następujące przywileje: 
? Specjalne ceny programu ARCHICAD - pełnych stanowisk indywidualnych i sieciowych. 
? Do klubu można przystąpić nabywając pierwsze stanowisko programu lub uaktualnienie i od razu skorzystać ze zniżki! 
? Aktualizacje programu ARCHICAD w ramach umowy abonamentowej bez dodatkowych kosztów (nowe wersje publikowane są zwykle w odstępach rocznych).
? Ubezpieczenie klucza sprzętowego (odtworzenie utraconego lub zniszczonego klucza następuje po złożeniu dokumentów określonych w umowie oraz po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości połowy składki kwartalnej). 
? Specjalne klubowe ceny na wybrane pozycje oprogramowania firmy Graphisoft (obecnie w ramach specjalnej klubowej oferty dostępny jest program MEP Modeler). 
? Zniżka 5% na większość innych pozycji oprogramowania dostarczanych przez firmę Graphisoft i jej partnerów. 
? Klubowy newsletter i informacje techniczne. 

Przewidujemy rozszerzenie specjalnych ofert dostępnych dla członków ArchiCLUBu, a także dodatkowe przywileje. Umowę abonamentową ArchiCLUB podpisuje się na rok. 

Opłaty wnosi się co kwartał na podstawie dokumentu pro forma związanej z podpisaną umową abonamentową (po otrzymaniu płatności wystawiana jest faktura VAT). 

Posiadacze większej liczby stanowisk (więcej niż 5) mogą wnosić opłaty w odstępach miesięcznych, otrzymując odpowiednie faktury VAT. Zaniechanie wnoszenia opłat kwartalnych wynikających z umowy abonamentowej powoduje utratę członkostwa ArchiCLUBu. 

Do klubu można przystąpić ponownie po nabyciu kolejnego uaktualnienia programu ARCHICAD, gdy będzie ono dostępne. 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do ArchiCLUBu proszone są o kontakt z najbliższym sprzedawcą programu ARCHICAD. 

Informacje o specjalnych cenach dla członków ArchiCLUBu zawarte są w cenniku >