ARCHICAD 23 TWINMOTION

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

 

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

więcej »

ARCHICAD w wersji komercyjnej

Pytanie: Czy program ARCHICAD może być uruchamiany na wielu komputerach?
Odpowiedź: Tak. Program może być zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk - uruchomi się na tym komputerze, gdzie obecny będzie klucz zabezpieczający do programu (standard USB). Dzięki takiemu rozwiązaniu licencja programu jest mobilna - ARCHICADa można używać w dowolnym miejscu bez konieczności reinstalowania.

więcej »

ARCHICAD edukacyjny

Pytanie: Wpisany numer seryjny ostateczny (final) nie działa.
Odpowiedź: Jeśli nazwisko podczas rejestracji wyświetlane jest ze znakami zapytania zamiast  polskich liter należy odinstalować ARCHICADa a podczas ponownej instalacji wpisać już ostateczny numer seryjny.

więcej »

Instalacja programu

MacOS
Pytanie: ARCHICAD po prawidłowej instalacji nie chce się uruchomić - komunikat o błędzie wyyświetlany jest z dziwnymi znakami zamiast polskich liter?
Odpowiedź: W Preferencjach systemowych w zakładce Narodowe/Język należy umieścić na pierwszej pozycji język polski.

więcej »