ARCHICAD 23 TWINMOTION

Instrukcja zdalnego dostępu do licencji sieciowej ARCHICADa

Istnieją dwie możliwości pracy zdalnej:

 • Uruchomienie publicznego serwera CodeMeter 
 • Połączenie z serwerem poprzez VPN (Virtual Private Network)

Ustawienia pracy zdalnej wymagają zmian i konfiguracji na urządzeniach sieciowych użytkownika (routerach).

1. Uruchomienie publicznego serwera CodeMeter 

 

Konfiguracja połączenia po stronie serwera.

Ustawienia CodeMeter:

 • Otwórz aplikację CodeMeter i wybierz opcję WebAdmin.
 • Zdefiniuj port sieciowy w menu Configuration > Advanced i wybierając zakładkę Extra ? domyślne ustawienie to 22350. 
 • Po wejściu w menu Configuration > Server uruchom funkcję Network Server wybierając opcję Enable ? w przeciwnym wypadku serwer będzie dostępny tylko w sieci lokalnej (LAN). 
 • Zaakceptuj zmiany przyciskiem Apply.
 • Uruchom ponownie usługę CodeMeter za pośrednictwem CodeMeter Control Center na komputerach z systemem Windows lub przez Preferencje Systemowe > CodeMeter w przypadku systemu macOS.

 

Poniżej przykładowy zrzut ekranu z ustawieniami serwera: 

server config1

 

Ustawienia sieci

 • Upewnij się, że zdefiniowany port jest otwarty na firewallu serwera w obu kierunkach.
 • Jeśli serwer znajduje się za routerem lub bramką, konieczne jest ustawienie przekierowania portu (w artykule Wibu można przeczytać o tym, jak ustawić przekierowanie: Using Wibu key Over the Internet>).

 

Konfiguracja połączeni po stronie użytkownika.

Ustawienia CodeMeter

 • Otwórz aplikację CodeMeter i wybierz opcję Webadmin.
 • Zdefiniuj port sieciowy tak samo do ustawień serwera.
 • Po wejściu w menu Configuration > Basic dodaj publiczny adres IP serwera do listy wyszukiwania. 
 • Zaakceptuj zmiany przyciskiem Apply.

 

Poniżej przykładowy zrzut ekranu z ustawieniami użytkownika: 

server config2

 

Ustawienia sieci

 • Upewnij się, że zdefiniowany port jest otwarty na firewallu serwera w obu kierunkach.
 • Jeśli serwer znajduje się za routerem lub bramką, konieczne jest ustawienie przekierowania portu (w artykule Wibu można przeczytać o tym, jak ustawić przekierowanie: Using Wibu key Over the Internet>).

 

Zarządzanie prawami - kto może korzystać z licencji z serwera?

Z poziomu CodeMeter WebAdmin w menu Configuration > Advanced > License Access Permissions można zdefiniować dozwolone adresy IP użytkowników. Pusta lista oznacza, że każdy może korzystać z licencji z serwera.

Uwaga! Czasami konieczne jest ponowne podłączenie klucza, aby uruchomić serwer z nowymi prawami dostępu.

 

Wady i zalety serwera publicznego

Zalety:

 • Licencja jest dostępna z dowolnego miejsca.

Wady:

 • Konieczne jest aktywne połączenie z Internetem przez cały czas działania ARCHICADa - każdy problem z połączeniem uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z programu. 
 • Dostęp do serwera musi być kontrolowany, dozwolone adresy IP klienta muszą być ustawiane jeden po drugim. Trzeba pamiętać, że większość dostawców usług internetowych dystrybuuje dynamiczne adresy IP - co utrudnia obsługę dostępów. 
 • Opóźnienie sieci pomiędzy serwerem a klientem może spowolnić pracę - ARCHICAD regularnie wysyła do serwera zapytanie o aktywną licencję a oczekiwanie na odpowiedź może powodować przerwy w pracy. 

 

W przypadku poprawnej konfiguracji, użytkownik uruchamia ARCHICADa  i następuje automatyczne połączenie z licencją sieciową.

Uwaga! Bez ustawiania dozwolonych adresów IP, każdy kto zna adres IP serwera będzie mógł skorzystać z licencji. Zalecamy ustawienie hasła do panelu ComeMeter WebAdmin.

 

 2. Połączenie z serwerem poprzez VPN (Virtual Private Network)

 

Konfiguracja połączenia

Wymagana konfiguracja jest podobna do przypadku Dostępu publicznego. Należy skonfigurować serwer, a następnie ustawić połączenie VPN, aby umożliwić komunikację między klientami a serwerem. Jeżeli dostęp do sieci VPN mają tylko osoby, które mogą mieć możliwość korzystania z serwera licencji CodeMeter, można pominąć ustawianie restrykcji dotyczących adresów IP które mogą pobrać licencję. 

 

Zalety i wady połączenia poprzez VPN 

Zalety:

 • Dostęp do licencji mają tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do sieci przez VPN, kontrola dostępu z poziomu serwera CodeMeter może nie być wymagana. 
 • Serwer CodeMeter nie jest publicznie dostępny. 

Wady:

 • Wymagane jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanego dostępu VPN. 
 • Połączenie VPN musi być aktywne podczas korzystania z licencji sieciowych ARCHICADa lub podczas pożyczania i zwrotu licencji - oznacza to również, że dla tych okresów wymagane jest aktywne połączenie. 

 

 W przypadku poprawnej konfiguracji, użytkownik uruchamia ARCHICADa  i następuje automatyczne połączenie z licencją sieciową.

Ważna informacja

Powyżej opisane metody nie są oficjalnie wspierane. Większość potencjalnych problemów to problemy związane z ustawianiem sieci. Sugerujemy użycie licencji wypożyczonych lub pojedynczych kluczy, aby uniknąć problemów związanych z siecią.