ARCHICAD 23 TWINMOTION

Instrukcja pracy zdalnej w środowisku BIMcloud

Aby nawiązać połączenie z serwerem BIMcloud konieczne są:

  • zainstalowany serwer BIMcloud na komputerze posiadającym stałe IP,
  • licencja programu ARCHICAD kompatybilna z działąjącym serwerem BIMcloud,
  • skonfigurowana prywatna sieć VPN, za pomocą której można połączyć się z komputerem z działającym serwerem BIMcloud .

 

Konfiguracja połączenia po stronie serwera:

  • Zaloguj się do swojego Menagera BIMcloud poprzez przeglądarkę WWW jako użytkownik masteradmin (nie użytkownikiem z uprawnieniami administratora).
  • Otwórz ustawienia serwera poprzez wybranie opcji Serwery.

 

Upewnij się, że dla serwera BIMcloud Manager w zakładce Ustawienia/Ustawienia połączenia posiada Adres główny lub Adresy alternatywnezdefiniowane jako adres IP.

 Praca zdalna BIMcloud 1

 

Konfiguracja połączenia po stronie użytkownika:

  • Połącz się z firmową siecią za pośrednictwem VPN;
  • Uruchom program ARCHICAD.

 

Jeśli Twój komputer był już połączony z firmowym serwerem BIMcloud połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Jeżeli masz problem z połączeniem wykonaj następujące kroki:

  • W programie ARCHICAD przejdź do menu Teamwork/Projekt/Otwórz/dołącz się do projektu Teamwork?

 

Otwarte zostanie nowe okno, w jego lewym górnym wybierz opcję Zaloguj się do innego BIMcloud?

Praca zdalna BIMcloud 2 

Podaj adres IP firmowego serwera BIMcloud oraz swoją nazwę użytkownika i hasło.

 Praca zdalna BIMcloud 3